Winter in Izera Mountains

Zima na Stogu Izerskim w Świeradowie

IMG_6986popr

IMG_6982popr

Weekly Photo Challenge – Seasons.

Advertisements

Three Musketeers

Trzech muszkieterów

So I call the three old oaks which grow near Rogalin in Rogalin Landscape Park. There is a lot more oaks but these three form a very interesting group. These two pictures were taken in early spring when the waters of the Warta create picturesque backwaters.

Tak nazywam trzy stare dęby, które rosną w pobliżu Rogalina, a konkretnie w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Tam jest dużo więcej dębów, ale te trzy stanowią bardzo interesującą grupę. Te dwa zdjęcia zostały zrobione wczesną wiosną gdy wody Warty tworzą malownicze rozlewiska.

IMG_4587popr

IMG_5458

WPC – Trio.

 

Reflections

Odbicia

Now is a good time for short cycling in the immediate area. One of our favourite route leads along the river Warta, where you can enjoy these views at sunset.

Nastał dobry czas na krótkie przejażdżki rowerowe po najbliższej okolicy. Jedna z naszych ulubionych tras prowadzi wzdłuż rzeki Warty, gdzie można podziwiać takie widoki o zachodzie słońca.

IMG_5311popr

IMG_5316popr

IMG_5318popr

IMG_5322popr

IMG_5324popr

Croagh Patrick

Góra św. Patryka

In July 2013 we spent our holiday in Ireland. I know that it is not the most popular holiday destination but we like this country very much. I think this Green Island likes us too – while we were visiting its beautiful places the weather was quite unusual. It was really hot and sunny and without any raindrop!

We were travelling along west coast near Connemara region and it was obvious that we would climb Croagh Patrick – Irish holy mountain and an important site of pilgrimage. Croagh Patrick rises to a height of 764m above sea level. People who climb mountains in, for example the Alps, may think that it is not impressive height but we must remember that we start climbing just from the sea level so we must climb all these 764m. The path is quite steep and very stony so it’s not easy way to walk. What’s more – there aren’t any places to hide from shining  hot sun and the day we were climbing was really hot and sunny. Although it was very hard we managed to reach the top of the holy mountain and pray in little chapel and by St. Patrick’s bed.

W lipcu 2013 spędzaliśmy nasze wakacje w Irlandii. Nie jest to najbardziej popularne miejsce na wakacje, ale my bardzo lubimy ten kraj. Mam wrażenie, że Zielona Wyspa też nas lubi – podczas gdy my zwiedzaliśmy jej piękne miejsca, pogoda była naprawdę nietypowa. Było naprawdę upalnie i słonecznie i nie spadła ani kropla deszczu!

Podróżowaliśmy wzdłuż zachodniego wybrzeża w okolicy Connemara i było oczywistym, że planowaliśmy wejście na Croagh Patrick (Górę św. Patryka) – świętą górę Irlandii i ważne miejsce pielgrzymkowe. Croagh Patrick wznosi się 764 m n. p. m. Tym, którzy wspinają się na góry np. w Alpach wydawać się może, że nie jest to imponująca wysokość, ale musimy pamiętać, że zaczynamy wspinaczkę właśnie od poziomu morza i musimy pokonać całe 764 m. Ścieżka jest stroma i bardzo kamienista i nie jest łatwo nią chodzić. Co wiecej – nie ma tam żadnych miejsc, by ukryć się przed palącym słońcem, a dzień gdy się wspinaliśmy był naprawdę bardzo upalny i słoneczny. Mimo, że było naprawdę trudno, udało nam się dotrzeć na szczyt świętej góry i pomodlić się w znajdującej się tam kaplicy i przy łożu św. Patryka.

Croagh Patric – view from the south.

Croagh Patrick – widok od południa.

IMG_1858

View from the north.

Widok od północy.

IMG_1874

Half way up – looking down.

W połowie drogi spojrzenie w dół.

IMG_1943

The way to the top.

Droga na szczyt.

IMG_1946

On the top.

Na szczycie.

IMG_1964

IMG_1965

I think it was an achievement.

Misty sunrise

Zamglony wschód słońca.

Another misty morning by the river Biebrza.

Kolejny zamglony poranek nad Biebrzą.

IMG_2399popr

IMG_2407popr

IMG_2408popr

“A misty morning, your handsome spouse, your grandmother’s house that’s also your elementary school and the Eiffel Tower — this week, show us something dreamy.”- that’s what was said about  Weekly photo challenge: dreamy so I think I can participate 🙂

Morning mist

Poranne mgły

These photos were taken several years ago by the river Biebrza in one of beautiful June mornings. I was standing on the bridge over the river and felt a bit alone until a nice bird came to accompany me and we admired morning beauty together.

Te zdjęcia zrobiłam kilka lat temu w piękny czerwcowy poranek nad Biebrzą. Stałam na moście nad rzeką i czułam się trochę samotna do czasu, gdy przyleciał piękny ptak by mi towarzyszyć i już wspólnie podziwialiśmy piękno poranka.

IMG_2371popr

IMG_2401popr

IMG_2384popr

IMG_2372popr

Magic light

I have just read very interesting books by David Noton: Waitng for the Light and Full Frame. As we can read taking perfect photo, especially landscape, is not easy. You must be very patient and hardworking to be on the right place in the right time meeting the perfect weather conditions: light, clouds, wind and so on. Sometimes you must come back to the interesting place several times. But what to do if you are not a professional photographer and you just want to take good photos during your (usually short) journey? Mostly you have no time and possibility to wait for perfect conditions. Fortunately sometimes heaven gives us a gift: moment of magic light. One of such moments happened when was traveling along The Ring of Beara on the Beara Peninsula in Ireland. Just look!

Niedawno przeczytałam dwie bardzo ciekawe książki napisane przez Davida Notona: Czekając na światło oraz W stronę lepszych zdjęć. W swoich książkach potwierdza on starą prawdę, że aby robić piękne zdjęcia, szczególnie pejzaże, potrzeba dużo pracy, wytrwałości i cierpliwości. Trzeba znaleźć się we właściwym miejscu, o właściwej porze, muszą panować sprzyjające warunki pogodowe itd. Czasem trzeba wracać w to samo miejsce wielokrotnie. Co zrobić jednak gdy nie jesteś zawodowym fotografem i chcesz po prostu zrobić dobre zdjęcia będąc w (zazwyczaj krótkiej) podróży? Przeważnie nie masz czasu i możliwości by czekać na idealne warunki. Na szczęście czasami otrzymujemy podarunek od nieba: momenty magicznego światła. Jedna z takich chwil przytrafiła mi się gdy podróżowałam wokół półwyspu Beara w Irlandii. Spójrz!

img_1068