Sound of Music

Dźwięki muzyki.

Music is a universal language which can be easily understood for everyone regardless of age, interests, education, nationality or anything else.

Muzyka jest uniwersalnym językiem, zrozumiałym dla każdego, niezależnie od wieku, zainteresowań, wykształcenia, narodowości, czy czegokolwiek innego.

IMG_7240bw

Weekly photo challenge – converge.

Advertisements