Easter

Christ showed us His endless love by giving His life to wash away our sins. May you have a wonderful Easter filled with love, peace and happiness.

Chrystus okazał swoją nieskończoną miłość oddając swoje życie by odkupic nasze grzechy. Życzę cudownych Świąt Wielkiej Nocy wypełnionych miłością, pokojem i szczęściem.

IMG_1618

Advertisements

It’s Christmas time

Świąteczny czas

May the peace and joy of Christmas live in your heart all year long.

Życzę, by pokój i radość Bożego Narodzenia towarzyszyły Wam cały rok.

IMG_0223popr

 

 

White Dresses

Białe sukienki

This week photo challenge invites us to imagine the cover of a favourite book, music album, or magazine. Once I thought abous white dresses – they are very important for girls and women as they are accompany great events in life. I tried to imagine what stories these dresses would say if they could speak? Maybe it could be a book with interesting stories and here is the cover:

W tym tygodniu fotograficzne wyzwanie zaprasza nas do wyobrażenia sobie okładki ulubionej książki, muzycznego albumu lub czasopisma. Kiedyś zastanawiałam się nad białymi sukienkami – są one ważne dla dziewcząt i kobiet jako, że towarzyszą im w czasie wielkich wydarzeń życiowych. Próbowałam wyobrazić sobie co opowiedziałyby takie sukienki gdyby umiały mówić? Być może ich opowieści stworzyłyby interesującą książkę, a tak mogłaby wyglądać okładka:

IMG_8861

Sunsets near Rogalin

Zachody słońca w Rogalinie.

Rogalin and its surrounding creates magical place on Earth. This is particularly true of the Warta river backwaters. They look different at any time of year and day and very old oak trees growing there create a unique atmosphere. I used to go there quite often with my camera. Among other things, I captured the sunsets.

Rogalin i jego otoczenie tworzą magiczne miejsce na Ziemi. Szczególnie można tak powiedzieć o rozlewiskach Warty, które wyglądają odmiennie w różnych porach roku i dnia, a bardzo stare dęby sprawiają, że atmosfera tego miejsca jest niepowtarzalna. Kiedyś dość często bywałam tam z moim aparatem fotograficznym i między innymi uwieczniłam takie zachody słońca.

IMG_5471

IMG_5909popr

Weekly photo challenge – refraction.