Once there was a door …

Kiedyś były tu drzwi …

img_4689

IMG_3391Weekly photo challenge – door.

Advertisements

Famous Organ

Słynne organyIMG_4232popr

Listening to beautiful music moves. I think no one can deny this. Especially when it is organ music played on one of the best instruments in Poland. It is located in the Oliwa Cathedral and is famous not only for its beautiful sound but also for its unique beauty  which we can admire when the music is over.

Słuchanie pięknej muzyki wzrusza. Myślę, że nikt temu nie zaprzeczy. Szczególnie gdy jest to muzyka organowa grana na jednym z najlepszych instrumentów w Polsce. Znajdują się one w katedrze w Oliwie i słyną nie tylko z pięknego dźwięku ale również z wyjątkowej urody, którą możemy podziwiać gdy ucichną dźwięki muzyki.

Spring Walk

Wiosenny spacer

Walking around my little town in spring, you can see some details usually hidden by leaves. I am fascinated with inscriptions on old houses’ walls because they tell about history of these houses. So, let’s go …

Spacerując po moim miasteczku na wiosnę, można zobaczyć szczegóły zwykle ukryte wśród liści. Bardzo interesują mnie napisy na ścianach starych domów ponieważ opowiadają ich historię. Ruszajmy …

IMG_0556popr

IMG_0542popr

IMG_0540popr

 

Walking around Poznań – black and white places.

Poznań is a city where I was born and spend a big part of my life. Now I live not far from Poznań and visit it quite often. Walking around streets of Poznań I notice how it is changing and I find more and more interesting places or details. These photos show the places decorated in black and white colors.

Poznań to miasto, w którym się urodziłam i spędziłam większą część mojego życia. Teraz mieszkam niedaleko Poznania i całkiem często w nim bywam. Spacerując jego ulicami widzę jak się zmienia i zauważam coraz więcej ciekawych miejsc i detali. Na tych zdjęciach pokazuję miejsca utrzymane w czarno-białej kolorystyce.

This is the courtyard of one of the old houses near the Old Market Square.

To jest podwórze jednej ze starych kamienic w pobliżu Starego Rynku.

img_3701popr

img_3703popr

Here you can see a wall painted in a very interesting way. Can you see the window?

To z kolei ciekawie pomalowana ściana. Znaleźliście okno?

IMG_3366popr

Easter

Easter is a time of reflection and joy. When we emerge from our cocoon of doubt to fly freely on the wings of faith. I wish you and your loved ones lots of love, happiness and peace. Have a wonderful Easter!

Czas Wielkanocny to czas refleksji i radości. Odrzucamy wtedy nasze wątpliwości, by wznieść się na skrzydłach wiary. Życzę Wam i Waszym bliskim wiele miłości, szczęścia i pokoju. Wesołych Świąt!

 

IMG_8114