Three Musketeers

Trzech muszkieterów

So I call the three old oaks which grow near Rogalin in Rogalin Landscape Park. There is a lot more oaks but these three form a very interesting group. These two pictures were taken in early spring when the waters of the Warta create picturesque backwaters.

Tak nazywam trzy stare dęby, które rosną w pobliżu Rogalina, a konkretnie w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Tam jest dużo więcej dębów, ale te trzy stanowią bardzo interesującą grupę. Te dwa zdjęcia zostały zrobione wczesną wiosną gdy wody Warty tworzą malownicze rozlewiska.

IMG_4587popr

IMG_5458

WPC – Trio.

 

4 thoughts on “Three Musketeers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s